Onsdagssegling för kölbåtar

Tid: Onsdagar. Första start ca. 18.10 (individuell starttid beroende på SRS-tal.) Ideal målgång ca.19.15.

Plats: Klöven/Varbergs skärgård.

Samling: (Frivilligt) Skepparmöte kl.18 utanför VSS klubbhus. Här bestäms normalt vilket banarlernativ som gäller och nya seglare har möjlighet att ställa frågor om hur det funkar. För de som inte hinner till skepparmötet eller kommer från annan hamn kommer information om bana mm. skickas ut via en sms-grupp. Kontakta Claes för att bli tillagd i sms-gruppen.

På samlingen finns också en utmärkt möjlighet för dig som inte har egen båt men gärna vill segla och för dig som har båt men vill ha med någon att mötas!

På havet: Syftet med onsdagsseglingarna är att alla seglare i Varberg, oavsett båt eller erfarenhet ska kunna vara med och tycka det är kul att kappsegla! Vi seglar ärligt, följer gällande kappseglingsregler och sköter själva vår egen tidtagning vid start och vi hjälps åt att hålla reda på placering i mål.

Vi seglar utan undanvindssegel och vi har inga begränsningar avseende besättningens storlek eller sammansättning.

Klicka på länken för att ta del av starttiderna.

Starttider

Anmälan: Ingen anmälan krävs. Dyk upp på skepparmötet eller se till att du får information om bana och starttid via sms-grupp. Kontakta Claes 0720-83 65 44 eller Olof: 0721-76 55 07 om du har frågor!

Banor: Fyra banalternativ har tagits för att passa olika vindstyrkor och vindriktningar. Se banbeskrivningar i menyn.