Medlemsskap

Vill du bli medlem hos oss? Så roligt!

Vänligen skicka ett mail till varbergssegelsallskap@gmail.com med följande uppgifter:

Faktura på medlemsavgiften skickas digitalt till din epost. Vid godkänd ansökan får du inloggningsuppgifter till vår plattform Idrottonline.

Medlemsavgifter

Juniorer (tom 19 år) 200 kr per kalenderår januari - december.

Seniorer (20+) 400 kr per kalenderår januari - december.

Familjemedlemskap* 650 kr per kalenderår.

* för familjemedlemmar med samma adress och barn till och med det år de fyller 19. Tänk dock på att alla medlemskap är individuella. Ansöker du eller någon i din familj om familjemedlemskap så ska du också skicka ett mail till oss med samtliga personers uppgifter, så vi vet att ni tillhör samma familj.

Medlemsförmåner VSS:

Hyr vårt klubbhus

Dags för konferens eller fest?

Då kan du som är VSS-medlem sedan minst ett år eller företag hyra vårt klubbhus på Klöven. Priset är 1500 kr för hyra av klubbhuset 12:00-10:00 (OBS, gäller VSS-medlemmar, för företag och organisationer gäller särskilda villkor som offereras) 750 kr för del av dag t ex årsmöte eller liknande. Här finns plats för 40 personer inne och i vårt fina uterum kan man vara upp till 50 personer. Under lågsäsong kan det vara för kallt att vara i glashuset. Fläktar för att värma är inte tillåtet. Under sommarmånaderna juni juli augusti hyrs inte Klövahuset ut, då har klubben egen verksamhet och medlemmarna har tillgång till huset.

Särskilda villkor kan ge möjlighet att hyra på sommaren, gäller för våra sponsorer och VSS förbehåller sig rätten att pröva varje förfrågan. Minsta sponsorbelopp är 5000 kr. Vill du bli sponsor kontakta varbergssegelsallskap@gmail.com rubrik ”Sponsor”.

Vi erbjuder:

Ni ordnar:

Välkommen att mejla din förfrågan till:

monicachristensen@live.se och märk med rubriken ”Hyra Klövahuset”. Skriv namn, mobilnummer, vilken slags tillställning det är fråga om och önskan om datum.