Banor

  • Bana A:

Start: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

Märke 1: Sydprick ”Ryggen” tas om babord.

Märke 2: Själklippan tas om babord.

Märke 3: Sydligaste Dykdalben i hamnbassängen tas om babord.

Märke 4: Röd farledsprick öster om Skrivareklippans södra udde tas om babord.

Mål: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

  • Bana B:

Start: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

Märke 1: Sydprick "Ryggen" i farled tas om styrbord.

Märke 2: Sydprick ”Kalken” tas om babord.

Märke 3: Sydprick "Ryggen" i farled tas om babord.

Märke 4: Grön farledsprick öster om Skrivareklippan tas om babord.

Mål: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

  • Bana C:

Start: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

Märke 1: Röd lysboj ”Svalen” i farled tas om babord.

Märke 2: Själklippan tas om babord.

Märke 3: Röd farledsprick öster om Skrivareklippans södra udde tas om babord.

Märke 4: Röd lysboj ”Svalen” i farled tas om babord.

Mål: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

  • Bana D:

Start: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.

Märke 1: Röd lysboj ”Svalen” i farled tas om styrbord.

Märke 2: Sydprick ”Kalken” tas om babord.

Märke 3: Röd lysboj ”Svalen” i farled tas om babord.

Märke 4: Grön farledsprick öster om Skrivareklippan tas om babord.

Mål: Tänkt linje i Getteröpirens förlängning.