Höstfixardag 21/10 (uppdaterat datum)

Välkommen på höstfixardag på Klöven! Vi hjälps åt att ta hand om vårt fina klubbhus och ser över båtar och allt annat som behöver fixas för att vår verksamhet skall fungera. All hjälp är önskvärd!
9-15
Väl mött!