Medlemsskap

Vill du bli medlem hos oss? Så roligt!

Vänligen skicka ett mail till varbergssegelsallskap@gmail.com med följande uppgifter:

Faktura på medlemsavgiften skickas digitalt till din epost. Vid godkänd ansökan får du inloggningsuppgifter till vår plattform Idrottonline.

Medlemsavgifter

Juniorer (tom 19 år) 200 kr per kalenderår januari - december.

Seniorer (20+) 400 kr per kalenderår januari - december.

Familjemedlemskap* 650 kr per kalenderår.

* för familjemedlemmar med samma adress och barn till och med det år de fyller 19. Tänk dock på att alla medlemskap är individuella. Ansöker du eller någon i din familj om familjemedlemskap så ska du också skicka ett mail till oss med samtliga personers uppgifter, så vi vet att ni tillhör samma familj.

Medlemsförmåner VSS: